Londonas Latviešu Biblioteka DVF namā.

Lasīšana izkopj mūsu gaumi. Nāc izkopt savējo!

Londonas latviešu bibliotēkā

Kura atvērta:

  • otrdienās plkst. 12.00 – 14.00
  • ceturtdienās plkst. 19.00 – 21.00
  • piektdienās plkst. 19.00 – 21.00
  • no septembra līdz jūnijam
  • atvērta skolas svētdienās no plkst 10.00 – 14.00

Bibliotēka atrodama Londonas DVF nama pagrabstāvā – Kā tur tikt

Labrit