Brīvā Latvija

Abonementa maksa, sākot ar 2009. gada 1. decembri:

Lielbritanijā:
6 mēnešiem £ 35; 12 mēnešiem £ 65.
Samaksu ar čeku, PO vai naudā (ierakstītā sūtijumā) sūtīt laikraksta administrācijai uz adresi apakšā.

Zviedrijā:
6 mēnešiem Kr 450.-; 12 mēnešiem Kr 810.-.
Naudas pārvedumi: Lettiska Hjälpkommitten, Brīvā Latvija, Wallingatan 26 B, S-111 24, Stockholm, Postgiro 11 47 46 – 1.
Talr. un fakss 08-214425.

Vācijā:
6 mēnešiem € 47; 12 mēnešiem € 87.
Naudas pārvedumi: Brīvā Latvija, Lettische Volksgemeinschaft, Verlag Latvija, Salzmannstrasse 152, D-48159, Munster.
Tālr. (0251) 213013, fakss (0251) 218772.

Citās Eiropas zemēs:
6 mēnešiem Euro € 47; 12 mēnešiem Euro € 87.
Naudas pārvedumi ar čeku uz Brīvā Latvija sūtīt laikraksta administrācijai uz adresi apakšā.

ASV:
6 mēnešiem $ 60.-; 12 mēnešiem $ 100.-.

Kanadā:
6 mēnešiem CAN $ 80.-; 12 mēnešiem CAN $ 140.-.

Austrālijā:
6 mēnešiem AUS $ 85.-; 12 mēnešiem AUS $ 105.-.

Latvijā:
6 mēnešiem Ls 16.-; 12 mēnešiem Ls 29.-.
Pasūtīšanas indekss 1081.

Laikraksta administrācija:

„Brīvā Latvija”
Catthorpe Manor
Catthorpe
Leicestershire
LE17 6DF
Great Britain

Labrit